Viewing entries tagged with 'CodeWarrior'

Přerušení od časovače pomocí QuickStartu

Posted by Petr Hapal on 30 January 2013 | 0 Comments

Tags: , , , ,

V minulém příspěvku jsem ukazoval, jak rozblikat LED diodu pomocí GPIO a softwarové pauzy. Dnes chci ukázat jak rychle nakonfigurovat kaskádní zapojení časovačů pomocí QuickStartu. Cílem tohoto příspěvku není popsat jak časovače fungují, ale ukázat, jak snadná je jejich kofigurace pomocí QuickStartu. Časovače a interrupt controlér bude probrán v některém z dalších příspěvků.

0 comments | Read the full post

Jak rozblikad LED diodu pomocí QuickStartu

Posted by Petr Hapal on 24 January 2013 | 0 Comments

Tags: , , , ,

Instalaci CodeWarrioru a konfiguraci QuickStartu jsem probíral v minulém příspěvku. Nyní bych chtěl popsat jak jednoduše pracovat s GPIO a rozblikat LED diodu. Používám MC56F8006DEMO kit od Freescale a také tato ukázka bude pomocí něj vytvořena. Pokud používáte jiný kit nebo aplikaci, zvolte prosím správný typ procesoru a používejte korektní GPIO port. Začněme založením nového projektu. Spusťte CodeWarrior, klikněte na File -> New... a v dialogu zvolte DSP56800E Quick Start r2.x Stationary (pokud zde takové stationary nemáte, pak vaše instalace neproběhla správně). Vyplňte název projektu a umístění projektu (viz. obrázek níže).

0 comments | Read the full post

Instalace CodeWarrioru

Posted by Petr Hapal on 19 January 2013 | 2 Comments

Tags: , , ,

Nainstalovat vývojové prostředí není nijak složité, je pouze nutné dodržet několik kroků (odkazy pro stažění jsou na konci tohoto příspěvku). Nejprve je nutné nainstalovat CodeWarrior IDE (zde není nic k nastavování). Dále následuje instalace FreeMASTERU (opět nic k nastavování). Nakonec se instaluje QuickStart. Po dokončení instalace je nutné provést několik poinstalačních úkonů, které jsou popsány v "\Program Files\Freescale\DSP56800E_Quick_Start r2.4\user_manuals\todo_CW.htm" (nebo je můžeté nalézt ve Start menu - Freescale - DSP56800E Quick Start - Read post installation steps). Jedná se integraci konfiguračního interface QuickStartu do CodeWarrioru a nastavení cest.

2 comments | Read the full post