Viewing entries tagged with 'MC56F8006'

Přerušení od časovače pomocí QuickStartu

Posted by Petr Hapal on 30 January 2013 | 0 Comments

Tags: , , , ,

V minulém příspěvku jsem ukazoval, jak rozblikat LED diodu pomocí GPIO a softwarové pauzy. Dnes chci ukázat jak rychle nakonfigurovat kaskádní zapojení časovačů pomocí QuickStartu. Cílem tohoto příspěvku není popsat jak časovače fungují, ale ukázat, jak snadná je jejich kofigurace pomocí QuickStartu. Časovače a interrupt controlér bude probrán v některém z dalších příspěvků.

0 comments | Read the full post

Jak rozblikad LED diodu pomocí QuickStartu

Posted by Petr Hapal on 24 January 2013 | 0 Comments

Tags: , , , ,

Instalaci CodeWarrioru a konfiguraci QuickStartu jsem probíral v minulém příspěvku. Nyní bych chtěl popsat jak jednoduše pracovat s GPIO a rozblikat LED diodu. Používám MC56F8006DEMO kit od Freescale a také tato ukázka bude pomocí něj vytvořena. Pokud používáte jiný kit nebo aplikaci, zvolte prosím správný typ procesoru a používejte korektní GPIO port. Začněme založením nového projektu. Spusťte CodeWarrior, klikněte na File -> New... a v dialogu zvolte DSP56800E Quick Start r2.x Stationary (pokud zde takové stationary nemáte, pak vaše instalace neproběhla správně). Vyplňte název projektu a umístění projektu (viz. obrázek níže).

0 comments | Read the full post